July 16, 2024

Stand Up to Cancer Fundraiser

Chadwick Boseman จะได้รับเกียรติพร้อมเครื่องบรรณาการพิเศษ เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

ในงาน Stand Up to Cancer Fundraiser Chadwick Boseman จะได้รับเกียรติพร้อมเครื่องบรรณาการพิเศษในระหว่างการถ่ายทอดสดการระดมทุนขอ งStand Up to Cancer (SU2C) และการสตรีมในวันเสาร์ Simone Boseman ภรรยาของนักแสดงผู้ล่วงลับและ Anthony Anderson...