May 25, 2024

Hanteo Chart

Hanteo Chart ประกาศอันดับ 50 ศิลปินเคป็อปสูงสุดในปี 2021 เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

โดยอิงจากการตรวจสอบอัลบั้มทั่วโลก Hanteo Chart ได้เปิดเผยส่วนที่ 2 ของ Global K-Pop Report ครึ่งปีครึ่งแรกของปี 2021 แล้ว โดยส่วนที่สองของรายงานกลางปี ​​ซึ่งรวบรวมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 20 มิถุนายน ใช้ข้อมูล...