June 22, 2024

Bruce Willis

Bruce Willis จะเกษียณจากอาชีพนักแสดงหลังแพทย์วินิจจัยจากเรื่องสมองเสียหาย เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

เขากำลังป่วยจากความผิดปกติทางภาษาที่เกิดจากความเสียหายของสมอง ครอบครัวของ Bruce Willis ประกาศว่านักแสดงจะเกษียณจากอาชีพนี้หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการทางสมอง ความผิดปกติทางภาษาที่เกิดจากความเสียหายของสมองที่ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารของบุคคล สมาชิกในครอบครัวของ Bruce Willis ได้โพสต์แถลงการณ์ร่วมบนโซเชียลมีเดียเพื่อประกาศการเกษียณอายุของนักแสดง “สำหรับผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยมของ Bruce Willis ในฐานะครอบครัว เราต้องการแบ่งปันว่า Bruce Willis อันเป็นที่รักของเราประสบปัญหาด้านสุขภาพ และเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการทางสมอง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้ของเขา”...