July 16, 2024

Billboard 200

อัลบั้มล่าสุดของ Stray Kids ยังคงแข็งแกร่งบนชาร์ต Billboard! เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

“ODDINARY” ของ Stray Kids กลายเป็นอัลบั้ม K-Pop แรกของปี 2022  ที่ใช้เวลา 2 สัปดาห์ใน 15 อันดับแรกของ Billboard 200 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มินิอัลบั้มใหม่ของ Stray Kids “ODDINARY”...