July 16, 2024

โรคเสี่ยงจากกรุ๊ปเลือด

กรุ๊ปเลือด กับโรคเสี่ยง เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

                  อากาศในบ้านเราที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ล้วนมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นกับตัวเองได้ แต่อย่างไรก็ตามรู้ไหมว่า กรุ๊ปเลือดก็สามารถบอกเราได้เช่นกันว่าแต่ละกรุ๊ปมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้าง เพื่อจะได้นำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตลดความเสี่ยงการเกิดโรคของแต่ละกรุ๊ปที่อาจจะเกิดขึ้นได้                   1. โรคเลือดจับตัวเป็นก้อน                   กรุ๊ปเอ กรุ๊ปบี และกรุ๊ปเอบี มีความเสี่ยงเป็นโรคเลือดจับตัวเป็นก้อน หรือเกิดลิ่มเลือดได้มากกว่า กรุ๊ปโอ...