June 14, 2024

โรคหัวใจควรรู้

โรคหัวใจถือเป็นภัยร้ายแรงที่มาคุมคามสุขภาพอีกโรคหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองข้ามความรุนแรงของโรคนี้ไป ซึ่งโรคหัวใจนั้นอาจมีสาเหตุมาจากโรคแทรกซ้อน ในปัจจุบันนี้อัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้พุ่งสูงขึ้นในทุกๆปี โดยเฉพาะในผู้สูงอายุยิ่งต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษอย่าปล่อยปะละเลย ควรหมั่นออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยโรคหัวใจนั้นจะมีสัญญาณบ่งบอกมากมายว่าคุณเริ่มเข้าข่ายเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ สัญญาณเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลย ปัจจัยเสี่ยง ทีทำให้เกิดโรคหัวใจ อายุไม่ได้เป็นเพียงตัวเลข ยิ่งอายุมากขึ้น ความเสื่อมสภาพของร่างกายยิ่งเพิ่มขึ้น ภูมิคุ้มกันลดลงทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึงโรคหัวใจด้วยเช่นกัน ผู้ใหญ่วัย 40 ปีเป็นต้นไปต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีพันธุกรรมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้เช่นกัน...