July 16, 2024

เพื่อนกินยากทำยังไงดี

รู้จักสารพัดรูปแบบของคนที่รับประทานอาหารยากซึ่งคุณต้องเจอ เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

            ไม่ใช่กับทุกคนที่ชอบรับประทานอะไรเหมือน ๆ กันด้วยความชอบที่แตกต่างออกไปทำให้มีหลายคนที่มักชอบรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนคนอื่น จะสั่งอะไรก็ไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอาจสร้างความรำคาญใจให้แก่คุณได้บ้างเมื่อชวนไปที่ไหน แต่ในบางคนก็อาจเป็นความจำเป็นซึ่งคนที่รับประทานอาหารยากก็มีด้วยกันสารพัดรูปแบบ ดังนี้ ผู้รับประทานอาหารยากที่ชอบแต่เมนูอาหารอะไรซ้ำ ๆ             ผู้รับประทานอาหารยากที่ชอบแต่เมนูอาหารอะไรซ้ำ ๆ มักจะชอบรับประทานอาหารแบบที่ตัวเองชอบทุกวันหรืออาจจะทุกมื้อ แม้เปลี่ยนร้านก็ยังคงเลือกสั่งเมนูอาหารเดิมตลอดเวลาจนเรียกได้ว่า “เมนูสุดโปรด” ก็อาจถูก แต่หากถามว่าหากเขาจำเป็นต้องไปรับประทานอาหารตามร้านหรือในสถานที่ซึ่งไม่มีเมนูที่ตนมักชอบรับประทานซ้ำ ๆ จะสามารถสั่งอย่างอื่นได้หรือไม่ พวกเขาก็สามารถสั่งได้แม้จะต้องใช้เวลาดูรายการนานหน่อย...