July 16, 2024

ดีพเพอร์เพิล

ดีพเพอร์เพิลตำนานแห่งฮาร์ดร็อค เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

ในยุค 1970 - 1980 มีวงดนตรีเกิดขึ้นวงหนึ่งซึ่งต่อมาพวกเขาได้สร้างผลงานที่เป็นตำนานของดนตรีแนวฮาร์ดร็อคด้วยความหนักหน่วงของเสียงดนตรี เสียงร้องที่หนักแน่นโหยหวน เสียงกีตาร์ที่ไหลลื่น เสียงเบสที่หนักหน่วงและเสียงคีย์บอร์ดที่รวดเร็ว ประสานกันเป็นเสียงดนตรีในแบบของดีพเพอร์เพิล (Deep Purple) วงดนตรีฮาร์ดร็อคที่ยิ่งที่สุดวงหนึ่งของโลกในยุค 70 – 80 ดีพเพอร์เพิลวงดนตรีฮาร์ดร็อคที่กำเนิดจากประเทศอังกฤษ เส้นทางสู่ความสำเร็จของดีพเพอร์เพิ่ล วงดนตรีดีพเพอร์เพิลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1968 สมาชิกในยุคแรกที่ก่อตั้งวงประกอบด้วย...