June 22, 2024

ข้อห้ามเข้าวัด

สิ่งที่ควรรู้ในการไปปฏิบัติธรรม เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

            ในวันหยุดยาวที่มีแต่ความวุ่นวายของยานพาหนะต่าง ๆ ที่พากันเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด บางคนอาจเกิดความเบื่อหน่ายและอยากที่จะหนีจากความวุ่นวายเหล่านั้นใช้โอกาสนี้ไปปฏิบัติธรรมในวัดสงบ ๆ สักวัดหนึ่งเพื่อคลายความทุกข์และละความสุขทางโลก ได้เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง ไม่มีใครมาว่าร้ายอะไร ไม่ต้องมีใครมายุ่งวุ่นวาย แต่ทว่าการไปปฏิบัติธรรมในวัดก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปฏิบัติทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนคนสันโดษนั่งสมาธิทั้งวันเฉย ๆ ยังมีหลายอย่างที่คุณควรรู้ในการปฏิบัติธรรม และระเบียบที่วันนี้เราจะยกข้อปฏิบัติหลักมาให้อ่านกัน การปฏิบัติธรรมไม่ควรเสียงดัง             การปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบและทำจิตให้ว่างเปล่าเพื่อมองเห็นแต่สวรรค์ รับฟังแต่คำสอนพระพุทธองค์จึงต้องมีการนั่งสมาธิเพื่อบริหารจิตใจและสวดมนต์ซึ่งหากกิจกรรมนั้น ๆ ถูกขัดด้วยการพูดคุยหรือเสียงดังกะทันหันก็ตามจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวและละจากโลกแห่งความวุ่นวายไม่ได้เสียที...