July 16, 2024

กินคีโตคืออะไร

รู้ให้จริง เรื่องกินคีโต ลดน้ำหนัก เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

การกินคีโตนั้นมีลักษณะการกินในแบบที่ต้องลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตลง หรือหากจะกินก็สามารถกินได้เพียง 10-20% เท่านั้น ในขณะที่ต้องเพิ่มการกินอาหารประเภทไขมันให้ได้ประมาณ 70-80% บวกกับโปรตีนอีกประมาณ 10-20% ค่ะ หากเรากินตามนี้ได้ก็จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะ Keton Bodies ซึ่งร่างกายจะนำไขมันออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนคาร์โบไฮเครตที่เรากินเข้าไปเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะพูดได้ว่าเมื่อร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต ร่างกายจึงนำไขมันที่สะสมอยู่ออกมาเผาผลาญแทนนั่นเอง ส่วนโปรตีน ร่างกายจะดึงโปรตีนกล้ามเนื้อที่ถูกเก็บอยู่ในรูปของไกลโคเจนมาใช้เป็นพลังงานแทนคาร์โบไฮเดรตด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นจึงทำให้เราไม่มีไขมันสะสมจนอ้วนนั่นเอง (ขอบคุณภาพปกจาก :...