April 23, 2024

Day: March 5, 2022

หน้าท้อง สุขภาพที่ไม่ควรละเลย เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรละเลย นอกจากการรับประทานอาหารที่ดีแล้ว การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย การออกกำลังกายแต่ละชนิดให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่น การเล่นโยคะ เป็นการฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย สมาธิและความอดทนในเวลาเดียวกัน  การวิ่งก็เป็นการฝึกความแข็งแรงของขา เป็นต้น  ซึ่งการออกกำลังกายนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน ว่าอยากจะลดสัดส่วน ส่วนไหนบ้างของร่างกาย เช่น ต้นขา หน้าท้อง หรือแขน เป็นต้น...