June 14, 2024

สิ่งที่ควรรู้ในการไปปฏิบัติธรรม

1 min read
สิ่งที่ควรรู้ในการไปปฏิบัติธรรม เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา

การไปปฏิบัติธรรมในวัดก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปฏิบัติทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนคนสันโดษนั่งสมาธิทั้งวันเฉย ๆ ยังมีหลายอย่างที่คุณควรรู้

            ในวันหยุดยาวที่มีแต่ความวุ่นวายของยานพาหนะต่าง ๆ ที่พากันเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด บางคนอาจเกิดความเบื่อหน่ายและอยากที่จะหนีจากความวุ่นวายเหล่านั้นใช้โอกาสนี้ไปปฏิบัติธรรมในวัดสงบ ๆ สักวัดหนึ่งเพื่อคลายความทุกข์และละความสุขทางโลก ได้เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง ไม่มีใครมาว่าร้ายอะไร ไม่ต้องมีใครมายุ่งวุ่นวาย แต่ทว่าการไปปฏิบัติธรรมในวัดก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปฏิบัติทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนคนสันโดษนั่งสมาธิทั้งวันเฉย ๆ ยังมีหลายอย่างที่คุณควรรู้ในการปฏิบัติธรรม และระเบียบที่วันนี้เราจะยกข้อปฏิบัติหลักมาให้อ่านกัน

การปฏิบัติธรรมไม่ควรเสียงดัง

            การปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบและทำจิตให้ว่างเปล่าเพื่อมองเห็นแต่สวรรค์ รับฟังแต่คำสอนพระพุทธองค์จึงต้องมีการนั่งสมาธิเพื่อบริหารจิตใจและสวดมนต์ซึ่งหากกิจกรรมนั้น ๆ ถูกขัดด้วยการพูดคุยหรือเสียงดังกะทันหันก็ตามจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวและละจากโลกแห่งความวุ่นวายไม่ได้เสียที ด้วยเหตุนี้รอบตัวคุณจึงไม่ควรมีสิ่งของใด ๆ อยู่ข้างกายที่ทำให้เกิดเสียงดังได้ หรือหากจะคุยกันก็รอเวลาพัก

การปฏิบัติธรรมต้องช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์

            การไปปฏิบัติธรรมไม่ได้มีเพียงแค่การทำบุญ สวดมนต์ทำวัตรเช้า – ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และเดินจงกรมเท่านั้น บางวัดหรือตามศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแห่งอาจจะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือกันกวาดลานวัด หรือดูแลความสะอาดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตอาสา สอนให้รู้ถึงการอยู่ร่วมในสังคมที่ต่างให้การพึ่งพากันโดยไม่ต้องมีผลตอบแทนเหมือนที่ทางโลกนิยมชมชอบ ไม่ใช่แค่เพียงการรักสันโดษ อยู่แต่กับตัวเองอย่างที่ผู้อื่นคิดเท่านั้น ซึ่งก็นับเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองที่ทำประโยชน์ให้สังคมเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ด้วย ยิ่งเป็นการทำเพื่อวัด บุญบารมีก็ยิ่งจะเกิดแก่คุณมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติธรรมต้องถือศีลอย่างเคร่งครัด

            ตามปกติแล้วผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมจะต้องรับศีล 8 ซึ่งข้อที่ควรปฏิบัติให้เคร่งครัดที่สุดก็คือ ละจากกิเลส ความชอบที่พึงได้มาผ่านวัตถุหรือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นการผัดตกแต่งใบหน้าให้ผิวพรรณวิจิตรงดงาม การชมการละเล่นที่มีความน่าสนใจ แม้ว่าบางสถานที่ที่ไปปฏิบัติธรรมจะละเว้นเรื่องการทาครีมหรือผัดหน้าได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่ดี เพราะการตกแต่งใบหน้าด้วยสิ่งที่ธรรมชาติไม่ได้ให้มาเป็นการแสดงสิ่งแปลกปลอมให้ผู้ที่พบเห็นเกิดภาพลวงตา รู้สึกรักใคร่และหลงระเริงอย่างมัวเมา เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือที่ควรปิดเสียงไว้ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้อดใจไม่ไหวจนเผลอหาความบันเทิงดูได้ ให้จำไว้เสมอว่าเรานำมาที่วัดเพื่อการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องเวลาฉุกเฉินเท่านั้น

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ข้อห้ามเข้าวัด #การถือศีล #ปฏิบัติธรรม