April 14, 2024

Day: November 24, 2021

แทยอน Girls' Generation ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงด้านอสังหาริมทรัพย์ เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

แทยอน Girls' Generation ตกเป็นเหยื่อของบริษัทอสังหาริมทรพย์ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม YTN รายงานว่าบริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้หลอกลวงผู้คนประมาณ 3,000 คนให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยใช้ข้อมูลเท็จ บริษัทหลอกให้เหยื่อเชื่อว่าที่ดินที่พวกเขาขายนั้นพัฒนาได้เมื่อในความเป็นจริงได้รับการคุ้มครองให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองป่าไม้ ค่าเสียหายทั้งหมดที่ได้รับจากเหยื่อคือ 250 พันล้านวอน (ประมาณ 214 ล้านดอลลาร์) ตามรายงาน นักแสดงตลกชื่อดังที่เริ่มต้นอาชีพใน KBS...