February 23, 2024

Day: November 7, 2021

มุกดาหาร ดินแดน 3 แผ่นดิน เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา 1 min read

            มุกดาหาร เมืองสามแผ่นดิน ทำไมถึงเรียกว่าสามแผ่นดิน? ในจังหวัดมุกดาหารนั้นมีผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ มีทั้งไทย จีน และเวียดนาม สังเกตได้จากเมื่อถึงเทศการวันสงกรานต์ บริเวณตลาดอินโดจีนจะมีการจัดงานสงกรานต์โดยจะใช้ชื่อว่า สงกรานต์สามแผ่นดิน คือ ไทย จีน เวียดนามนั่นเอง วันนี้ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว...