June 22, 2024

ฟินเทค

1 min read

เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หรือที่เรียกโดยย่อว่าฟินเทค คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินแบบใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำมาแทนวิธีการทางการเงินแบบดั้งเดิมในการให้บริการทางการเงิน ฟินเทคนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมทางการเงิน เช่น การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการธนาคารบนมือถือ การลงทุน บริการเงินกู้ และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีทางการเงินที่ทำให้บริการทางการเงินสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป

บริษัทที่ทำฟินเทคอาจจะเป็นได้ทั้งบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่และบริษัทใหม่ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ตั้งขึ้นมา  เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พยายามเข้ามาแทนที่หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการทางการเงินที่ให้บริการโดยบริษัทการเงินเดิมที่มีอยู่

ฟินเทคทางการเงินถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ธุรกิจ การลงทุน การประกันภัย การค้าบริการธนาคารและการบริหารความเสี่ยงสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

บริการฟินเทคทางการเงินเหล่านี้อาจมาจากผู้ให้บริการอิสระรวมทั้งธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือบริษัทประกัน การเชื่อมต่อถูกเปิดใช้งานผ่าน API (Application Program Interface) แบบเปิดและการธนาคารแบบเปิดและได้รับการสนับสนุนโดยกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับ

ในการซื้อขายในตลาดทุน แพลตฟอร์มฟินเทคสำหรับการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายออนไลน์และแบบเรียลไทม์ เครือข่ายการซื้อขายทางสังคมช่วยให้นักลงทุนสามารถสังเกตพฤติกรรมการซื้อขายในตลาดและ   การซื้อขายของผู้เชี่ยวชาญและติดตามกลยุทธ์การลงทุน ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและตลาดทุน  

แพลตฟอร์มฟินเทคเหล่านี้ต้องการความรู้เพียงเล็กน้อยทางการเงินและได้รับคำจำกัดความจาก World Economic Forum ว่าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตลาดด้วยวิธีการที่ซับซ้อนและมีต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานของผู้จัดการทางการเงินแบบเก่า

ฟินเทคทางด้านระบบที่ปรึกษาทางการเงินอัตโนมัติที่สามารถให้คำแนะนำทางการเงินหรือการจัดการการลงทุนทางออนไลน์โดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์ในระดับปานกลางถึงน้อยที่สุด พวกเขาให้คำแนะนำทางการเงินแบบดิจิทัลตามกฎหรืออัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงสามารถเป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำต่างจากการใช้ที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์

การลงทุนทั่วโลกในฟินเทคเพิ่มขึ้นมากกว่าจาก 930 ล้านดอลลาร์ในปี 2008 เป็นมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2015 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงินที่เพิ่งก่อตั้งในกรุงลอนดอนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักงานนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน แรงงานสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของลอนดอนได้รับการจ้างให้ทำงานในบริการทางการเงินและเทคโนโลยี

ฟินเทคด้านบริการทางการเงินใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) และบล็อกเชน (Blockchain)

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นคำที่ครอบคลุมสำหรับเทคโนโลยีต่างๆมากมาย ในมุมของอุตสาหกรรมฟินเทค มีการนำ AI มาใช้ในรูปแบบต่างๆ อัลกอริทึม AI สามารถใช้เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ AI ใช้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าและช่วยให้สถาบันการเงินเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น แซทบอท (Chatbots) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งธนาคารต่างๆเริ่มใช้เพื่อช่วยในการบริการลูกค้า

บิ๊กดาต้า (Big Data) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของฟินเทคที่สถาบันการเงินนำมาใช้ ในภาคการเงินข้อมูลขนาดใหญ่สามารถใช้เพื่อทำนายการลงทุนของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสร้างกลยุทธ์และพอร์ตการลงทุนใหม่ๆ ได้ เราสามารถใช้บิ๊กดาต้าเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าและปรับปรุงการตรวจจับการฉ้อโกง บิ๊กดาต้าช่วยให้ธนาคารสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดแบบแบ่งกลุ่มลูกค้าและสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์หรือ RPA เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นไปที่การทำงานซ้ำๆ แบบอัตโนมัติ ในแง่ของฟินเทค RPA ถูกใช้เพื่อทำงานแบบแมนนวล (Manual) ซึ่งมักจะต้องทำซ้ำๆ และทำให้เสร็จ งานเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลลงในระบบและไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก บริษัทต่างๆจึงมักจะแทนที่คนทำงานด้วย RPA ซึ่งสามารถทำงานให้เสร็จได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น RPA ยังช่วยในการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน เช่นบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและแม่นยำกว่าคน และ RPA สามารถใช้เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัทการเงินด้วย

บล็อกเชนเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการเงินที่เริ่มถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมฟินเทค บล็อกเชนได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการเงิน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสถาบันการเงิน คุณลักษณะหลักของบล็อกเชนในบริการทางการเงินคือการกระจายการทำงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลที่สามในการทำธุรกรรม แม้ว่าบล็อกเชนจะยังคงเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ แต่หลาย บริษัทก็กำลังลงทุนกับมัน

เทคโนโลยีฟินเทครูปแบบอื่นๆ ยังทำหน้าที่เสริมและปรับปรุงบริการทางการเงินที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ เช่น การโอนเงินระหว่างธนาคารและการบริการระบบเงินเดือนเป็นต้น

เครดิตภาพ CustomerThink, SlideShare, NFX

เพิ่มเติม : “FinTech” เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเงิน

#เทคโนโลยีฟินเทค #Financial Technology #เทคโนโลยีแห่งอนาคต