June 22, 2024

สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน

1 min read
สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา

ผลกระทบในเชิงลบระหว่างบุคคลเกิดจากการโต้ตอบกันด้วยความโกรธหรือใช้อารมณ์ใส่กันอันอาจนำไปสู่การโต้ตอบในโลกแห่งความจริงภายนอกอินเทอร์เน็ต

         สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเป็นสังคมรูปแบบใหม่ที่นำเครื่องมือบนอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสารองค์กร การสำรวจข้อมูล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำธุรกิจ การค้าขาย การนำเสนอแนวความคิดส่วนบุคคล แต่สื่อสังคมออนไลน์นั้นทำงานอยู่บนอินเตอร์เน็ตที่ควบคุมได้ยากและอาจมีผลกระทบทางด้านลบกับผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน

ผลกระทบระหว่างบุคคลในเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์

         ผลกระทบในเชิงลบระหว่างบุคคลเกิดจากการโต้ตอบกันด้วยความโกรธหรือใช้อารมณ์ใส่กันอันอาจนำไปสู่การโต้ตอบในโลกแห่งความจริงภายนอกอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้ ผู้ใช้งานบางรายเคยเผชิญกับภัยคุกคามความรุนแรงทางออนไลน์และมีความกลัวว่าภัยคุกคามเหล่านี้จะแสดงออกมาในโลกภายนอก ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber Bullying) การล่วงละเมิดทางอินเตอร์เน็ตและการล่อลวง จากสถิติการกลั่นแกล้งทาง   ไซเบอร์พบว่าผู้เยาว์และวัยรุ่นกว่าครึ่งถูกรังแกทางออนไลน์และในขณะเดียวกันผู้มีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตทั้งผู้กลั่นแกล้งและเหยื่อจะได้รับผลกระทบในทางลบทั้งสองฝ่าย

ผลกระทบทางสังคมของสื่อสังคมออนไลน์

         สื่อสังคมออนไลน์มักจะทำให้เกิดประเด็นการเปรียบเทียบทางสังคม ผู้คนเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับชีวิตของเพื่อน ๆ ผ่านการโพสต์เรื่องราวส่วนตัว จากการศึกษาพบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์จนติดทำให้ความพึงพอใจในชีวิตและความนับถือตนเองลดลง

         สื่อสังคมออนไลน์อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากการศึกษากรณีของผู้หญิงพบว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของร่างกายตัวเองมากที่สุด ในขณะที่กรณีของผู้ชายมองว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับสอง

ผลกระทบทางอารมณ์ของสื่อสังคมออนไลน์

         ผลกระทบทางอารมณ์ที่มีอย่างหนึ่งคือภาวะซึมเศร้าเกิดกับวัยรุ่นที่ใช้เวลาว่างมากเกินไปในการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งนี้อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่นความแบ่งแยกตัวตนซึ่งสามารถทำลายสุขภาพของตนเองโดยการสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวและความภาคภูมิใจในตนเองที่ต่ำลง

         ผลกระทบทางอารมณ์ประการที่สองคือความเหนื่อยหน่ายต่อสื่อสังคมออนไลน์ เป็นความสับสน ความอ่อนเพลียทางอารมณ์ และการไม่เป็นตัวของตัวเอง ความสับสนหมายถึงความสับสนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความอ่อนเพลียทางอารมณ์หมายถึงความเครียดที่ผู้ใช้มีมากขึ้นเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ การไม่เป็นตัวของตัวเองหมายถึงการปลดปล่อยอารมณ์จากสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้ประสบมา

         ผลกระทบทางอารมณ์ประการที่สามคือความหวาดกลัวที่ผู้อื่นอาจได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าจากการที่ไม่มีตนเองอยู่ สิ่งนี้ถูกจัดเป็นความวิตกกังวลทางสังคมรูปแบบหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการอัปเดตกิจกรรมของเพื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตและส่งผลให้เกิดอารมณ์เชิงลบและความรู้สึกหดหู่ได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ

         จากการศึกษาพบว่าการนอนไม่หลับและการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน และมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนหนุ่มสาว ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการรบกวนการนอนหลับในระดับสูงมากกว่าผู้ชาย วัยรุ่นหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากการอดนอนเนื่องจากพวกเขาใช้เวลาในตอนกลางคืนกับโทรศัพท์เป็นเวลานานและสิ่งนี้อาจส่งผลต่อเกรดการเรียนเนื่องจากพวกเขาจะเหนื่อยและไม่มีสมาธิในโรงเรียน

         ดังนั้นคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรจะต้องพัฒนาวุฒิภาวะของตนเองให้สามารถแยกแยะสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีให้ได้ก่อนที่จะทุ่มเทเวลาไปกับมัน เพราะมันอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชีวิตของผู้ใช้งานมันได้

เครดิตภาพ MENOPTION, กรุงเทพธุรกิจ, TERRABKK

#การใช้สื่อสังคมออนไลน์ #ผลกระทบจากโซเชียล #อันตรายจากสังคมออนไลน์