July 16, 2024

ทำไมเวลาตักบาตรต้องถอดรองเท้า?

1 min read
ทำไมเวลาตักบาตรต้องถอดรองเท้า?

คนอินเดียในสมัยโบราณนิยมถอดรองเท้าเดินไปไหนมาไหนโดยเฉพาะหากเป็นชาวบ้านธรรมดา การใส่รองเท้าก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก

            ตั้งแต่เด็กจนถึงโตน่าจะมีหลายคนที่แอบสงสัยมาโดยตลอดว่าเหตุใดเราจึงต้องถอดรองเท้าขณะตักบาตรด้วย แม้จะยืนบนรองเท้าก็ต้องถูกผู้ใหญ่ตำหนิร่ำไป เท้าของคุณต้องอยู่ติดพื้นเท่านั้น พระจึงจะรับอาหารใส่บาตรตามธรรมเนียม แม้ว่าบริเวณที่ยืนจะเปื้อนดินหรือเปียกน้ำก็ต้องทำซึ่งเรามั่นใจว่าต้องมีบางคนที่อดเขย่งเท้าเพื่อให้เปื้อนน้อยไม่ได้ เราเองก็เป็น ทำไมเราจึงต้องถอดรองเท้าเวลาตักบาตร เรามีคำตอบ

พระสงฆ์ถือเป็นบุคคลที่วรรณะพิเศษ

            ตามวรรณะของอินเดียและเนปาลที่เป็นแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางของศาสนาพุทธนั้นได้จัดให้เหล่าพระสงฆ์กลายเป็นวรรณะพิเศษเหนือวรรณะพราหมณ์ที่เป็นวรรณะสูงสุด การที่เราตักบาตรโดยไม่ถอดรองเท้าทั้งที่พระสงฆ์เดินและยืนอยู่ตรงหน้าด้วยเท้าเปล่านั้นเปรียบได้กับเป็นการยืนเท่าเทียมเสมอผู้ที่ใหญ่กว่าและเล็งเห็นแต่ตัวเองจึงจำเป็นต้องถอดร้องเท้าเมื่อตักบาตร

การถอดรองเท้าตักบาตรเป็นการตัดความหลงชั่วคราว

            การถอดรองเท้าในขณะตักบาตรกับพระสงฆ์แน่นอนว่าในบางที่ที่คุณยืนอาจจะต้องเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบดินทรายและน้ำที่ไม่สะอาด แต่ถึงอย่างนั้นพระสงฆ์ก็สามารถเดินด้วยเท้าเปล่าได้หากไม่ใช่พื้นที่อันตรายมีของแหลมคม เพราะท่านได้ละซึ่งความหลงระเริงและรู้โดยลึกซึ้งแล้วว่าสิ่งที่เปื้อนร่างกายภายนอกไม่สกปรกเท่ากับน้ำเหลืองที่อยู่ภายในร่างกายของเราเลย ในเมื่อสิ่งสกปรกแฝงในร่างกายมนุษย์ตลอดเวลาแล้วใยเราจึงต้องรังเกียจสิ่งอื่นอีกล่ะ กับคนที่มาตักบาตรก็เช่นกัน การที่ตักบาตรและจิตใจจะเป็นกุศลโดยแท้ก็มาจากการที่เรารู้จักขัดเกลาจิตใจของตนและตัดความรัก โลภ โกรธ หลงในขณะนั้นด้วย การถอดรองเท้าจึงเปรียบเสมือนการละความยินดีต่าง ๆ ที่ไม่เที่ยงแท้

การถอดรองเท้าเป็นธรรมเนียมของคนอินเดียโบราณ

            คนอินเดียในสมัยโบราณนิยมถอดรองเท้าเดินไปไหนมาไหนโดยเฉพาะหากเป็นชาวบ้านธรรมดา การใส่รองเท้าก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก และรองเท้าก็เป็นสิ่งที่อยู่สูงซึ่งเหมาะเฉพาะขุนนางและกษัตริย์ด้วย การที่พระสงฆ์ละจากการมีอำนาจ ละจากการโลกแห่งชนชั้นสูงของตัวเอง และเดินด้วยเท้าเปล่าเหมือนอย่างชาวบ้านปกติจึงเปรียบเสมือนการสร้างความเท่าเทียมแก่ทุกคนด้วย ชาวบ้านที่มาใส่บาตรก็จะเดินมาด้วยเท่าเปล่าเฉกเช่นเดียวกัน ไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ที่เมื่อได้เข้าใจถึงธรรมะก็ได้ถอดรองเท้าด้วย การถอดรองเท้าที่เป็นธรรมเนียมของอินเดียและเนปาลจึงกลายมาเป็นสิ่งที่สืบทอดเมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่มาสู่ไทยเราด้วย เราจึงต้องถอดรองเท้าเมื่อตักบาตร

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ถอดรองเท้าตักบาตร #ศาสนาพุทธ #ความเชื่อ