July 16, 2024

องค์ประกอบเพื่อให้การตบลูกได้ผลโดยสมบูรณ์

1 min read
องค์ประกอบเพื่อให้การตบลูกได้ผลโดยสมบูรณ์เทรนใหม่ ไลฟ์สไตล์ ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงกีฬา

การเคลื่อนที่เข้าหาลูกบอลก็ควรฝึกให้ห่างจากจุดหมาย ที่จะตบประมาณ 3-4 เมตร ในช่วงแรกผู้ตบจะเคลื่อนที่โดยการ วิ่งเหยาะ ๆ ในจังหวะสุดท้ายที่จะกระโดดขึ้น

1. การเคลื่อนที่เข้าหาลูกบอล

การเคลื่อนที่เข้า หาลูกบอลมีความสําคัญเป็นอันดับแรกในการฝึกตบ เพราะถ้า หากเคลื่อนเข้าไปชิดหรือห่างลูกบอลเกินไปก็ทําให้การตบไม่ได้ผลดี การเคลื่อนที่เข้าหาลูกบอลควรอยู่ห่างลูกบอลทางด้านหลังประมาณ ช่วงแขนของผู้เล่น เพราะเมื่อกระโดดขึ้นไปแรงเหวี่ยงจากการ เคลื่อนที่จะส่งให้เข้าไปใกล้ลูกบอลอีก

การเคลื่อนที่เข้าหาลูกบอลก็ควรฝึกให้ห่างจากจุดหมาย ที่จะตบประมาณ 3-4 เมตร ในช่วงแรกผู้ตบจะเคลื่อนที่โดยการ วิ่งเหยาะ ๆ ในจังหวะสุดท้ายที่จะกระโดดขึ้นตบลูกบอล จึงใช้วิธี “ก้าวรวบเท้า” พร้อมกับเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างมาข้างหลัง ย่อตัว เตรียมกระโดดขึ้นตบลูกบอลต่อไป

วิธีปฏิบัติ

1.2ในจังหวะที่เท้าข้างหนึ่งถึงจุดที่ต้องกระโดดให้ย่อตัว

พร้อมกับลากเท้าอีกข้างหนึ่งเข้ามาใกล้ ๆ กัน แขนทั้งสองข้าง เหวี่ยงไปข้างหลัง ลําตัวและน้ําหนักตัวจะเอนไปอยู่ทางด้านหลัง เล็กน้อย

2.2เหวี่ยงแขนทั้งสองข้างเฉียดข้างลําตัวขึ้นไป

ข้างหน้า พร้อมกับถีบเท้าทั้งสองกระโดดขึ้นในแนวดิ่ง (แขนทั้งสองเหวี่ยงขึ้น ไปอยู่เหนือศีรษะ)

3.2ขณะลอยอยู่ในอากาศทรงตัวให้ดี

โดยยกแขนไว้ ใบ หน้าเงยมองดูลูกบอลที่จะตบ

2. การกระโดดและการตบลูกบอล

ภายหลัง จากก้าวรวบเท้าและกระโดดลอยตัวขึ้นสูงสุดแล้ว

1.2ให้เอื้อแขนข้างที่จะตบลูกบอล

ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งเหยียดและชี้ไปข้างหนึ่งเพื่อทรงตัว แอ่นตัวไปข้างหลัง งอ เข่าเล็กน้อยเพื่อทรงตัว

2.2เริ่มดีดตัวกลับมือที่จะตบลูกบอลซุ้มนิ้วซิดกัน

3.2เหยียดตัวเหวี่ยงแขนไปข้างหน้าเพื่อตบลูก

พยายามใช้ความเร็วในการตบลูกด้วยแขนที่เหยียดเกือบตรง

4.มือที่ตบลูกบอลสัมผัสข้างบนกิ่งมาทางด้านหลัง

ของลูกบอล โดยให้ถูกเต็มฝ่ามือ หักข้อมือตามแรงส่งไป ส่วน มือข้างที่ไม่ได้ตบนั้น ในจังหวะทําการตบให้กระชากข้อศอกลงเพื่อ เพิ่มแรงตบให้มากขึ้น

3. การทรงตัวภายหลังการตบ

ภายหลังการตบ เมื่อลงสู่พื้นควรลงให้พร้อมกันด้วยทั้งสองเท้า ย่อเข่าให้มาก กาง แขนทั้งสองข้างออกเล็กน้อยเพื่อการทรงตัว เงยหน้ามองดูลูกบอล ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะทําการเล่นต่อไป

#ลูกบอล