December 1, 2023

Day: April 20, 2020

เป็นที่น่าตกใจและหวาดกลัวกับมากสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ซึ่งแพร่กระจายจากประเทศจีนซึ่งท่านจากนั้นก็ลำบากมันไปทั่วทุกมุมโลก จากที่ประเทศในแถบเอเชียเป็นที่น่าเป็นห่วงกับการในปัจจุบันมันข้ามไประบาดในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาทำให้มีการระบาดหนักขึ้นไปอีก ทำงานโดยในประเทศสเปนถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสดังกล่าวมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศอิตาลี โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวน 7 หมื่นกว่าๆ แล้ว และเสียชีวิตยอดพุ่งทะลุไปถึง 5,000 กว่าราย แล้ว สำหรับยอดรายงานในวันที่ 28 มีนาคม 2020...