January 25, 2021

Day: January 2, 2020

มีคำกล่าวที่ว่า "โจรขึ้นบ้านสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านเพียงครั้งเดียว" ทำให้เห็นได้ว่าภยันอันตรายที่เกิดจากเปลวเพลิงที่เรียกกันว่าอัคคีภัยนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายและน่าหวาดกลัวให้กับผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีหลายคนที่รู้ถึงอันตรายดังกล่าวแต่เราก็มักจะได้พบเห็นข่าวการเกิดอัคคีภัยขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ก็เห็นพี่เองในบทความนี้เราจึงจะขอนำท่านไปรู้จักวิธีการเบื้องต้นในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยเพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใดต่อไปนี้ 1.ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ดี สาเหตุหลัก ๆ ที่มักปรากฏในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆในการเกิดอัคคีภัยนั่นก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านลัดวงจร ซึ่งก็มีสาเหตุแยกย่อยลงไปอีกเช่นใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมดอายุหรือมีอายุใช้งานเก่ายาวนานไม่ว่าจะเป็นสายไฟปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าตู้เย็นหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานเก่าและนานจนเกินไปไม่มีการซื้อเปลี่ยนใหม่หรือบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวย่อมเสื่อมสภาพและก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือประกายซึ่งเป็นที่มาของอัคคีภัยได้ ทั้งนี้รวมถึงการใช้งานระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง 2.การใช้เตาแก๊สที่ไม่ถูกวิธี บรรดาบ้านเกือบทุกบ้านในปัจจุบันยังคงใช้แก๊สหุงต้มจากถังแก๊สในการประกอบอาหารกันอยู่ทุกวัน แม้จะมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปใช้ระบบกระทะหรือเตาไฟฟ้ากันแล้ว แต่สำหรับประเทศไทยก็ยังคงนิยมที่จะใช้เตาแก๊สกันอยู่เห็นได้จากร้านจำหน่ายแก๊สทั้งหลายที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งสาเหตุสำคัญก็ยังคงหนีไม่พ้นการใช้ถังแก๊สที่เสื่อมคุณภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อาจจะต่อโดยไม่ถูกวิธีหรือทั้งตัวสายต่อเพื่อส่งแก๊สจากถังเข้าไปยังกระทะหัวจ่ายต่างๆเป็นต้น...