September 20, 2021

Day: November 1, 2019

การแปรงฟันในทุกเช้าเป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าที่เราทุกคนทำกันอยู่ทุกวัน แต่เพียงแค่แปรงฟันอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้อย่างสะอาดหมดจด เพราะในบางจุดที่แปรงสีฟันทำความสะอาดไม่ทั่วถึงก็จะเกิดการสะสมของหินปูนจนเป็นที่มาของฟันผุและโรคอื่นๆ ได้ เราต้องไปพบทันตแพทย์ถี่แค่ไหน             การไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากนั้น คนไข้ควรนัดเป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน แม้ว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ ในช่องปาก แต่ก็ต้องไปเข้ารับการขูดหินปูนที่สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งก็ตาม ในบางรายที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก อาทิ ฟันผุ, โรคเหงือก ฯลฯ...