June 22, 2024

Month: October 2019

1 min read

ในยุคที่เศรษฐกิจตกสะเก็ด ข้าวยากหมากแพง อยู่ในเวลานี้เชื่อว่าการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดและหนึ่งในการลดรายจ่ายให้กับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทำอาหารรับประทานเองก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารได้ไม่มากก็น้อยดังนั้นในวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพืชผักสวนครัวอะไรที่เราควรปลูกเอาไว้ในบ้านในปี 2562 นี้ พืชผักสวนครัวอย่างแรกสุดที่ควรปลูกเอาไว้ในบ้านเลยก็คือ “พริก”  จะพริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู หรือพริกอะไรก็ได้ทั้งนั้น สาเหตุที่เราควรปลูกพริกเอาไว้ก็เนื่องจากว่าพริกนั้นเป็นพืชที่ขึ้นได้ง่าย ขึ้นได้ไว สามารถเด็ดมาทำอาหารได้ตลอดและที่สำคัญคือาหารไทยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีพริกเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นดังนั้นการปลูกพริกเอาไว้จึงช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพริกมาปรุงอาหารได้ พืชชนิดต่อมาที่ควรปลูกติดบ้านเอาไว้ก็คือต้นกะเพรา เพราะต้นกะเพรานั้นขึ้นง่าย เลี้ยงงาย แค่นำกิ่งไปปักดูแลไม่นานก็สามารถงอกงาม เจริญเติบโต สามารถเด็ดใบเก็บกินได้ซึ่งใบกะเพรานั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นยารักษาโรค แก้โรคลม...